IT-support

Företagsgrupp

Företagsgrupp

Efter en tids verksamhetsomläggningar hade IT-miljön vuxit sig snårig och svårhanterlig. Mainloop agerade bollplank i att säkra driften av de affärskritiska egna systemen samtidigt som gamla inhouse-lösningar byttes ut till nya molnbaserade tjänster.

..

Konsultföretag

Konsultföretag

Åt detta konsultföretag har vi i huvudsak jobbat med att drifta och underhålla servrar som används för webbutveckling men även konsultföretagets egna kunders webbar och webbapplikationer. Vi har också levererat IT-support, byggt stabila trådlösa nätverk och rådgivit inför större såsom..

Utbildningsföretag

Utbildningsföretag

Vi har hjälpt detta utbildniningsföretag med intern IT-support och drift av webbplats utvecklad av extern leverantör.

..